DUODJI UMJETNIK

24.07.2009

Pojmovnik

DUODJI

općeniti naziv za različite aktivnosti kao što su izrada rukotvorina i drugi kućni obrti. Duodji može podrazumjevati sve od izrade noževa i rada sa srebrom do drvodjelstva, uključujući izradu saonica i brodova. Također predstavlja vez, šivanje i sve druge oblike umjetničkog rada sa tkaninama, uključujući modni dizajn.

 
Sven-ake-risfjell

 DUODJI

Podrijetlo duodjia seže još od vremena kada su Sámi bili samoodrživi nomadi. Danas njihove rukotvorine imaju status ekskluzivnih umjetničkih djela. Duodji se izražava različito od regije do regije uz korištenje raznovrsnih tehnika, materijala i postupaka. Bez sumnje, duodji predstavlja srž identiteta naroda Sáma. Većina rukotvorina je funkcionalna i odražava način života Sáma, njihovu kulturu, tradiciju i prirodno okruženje.

"Duojar" Sven-Åke Risfjell je rođen 1950. u Vilelmini, Švedska, gdje trenutno živi i radi.