NOVA GENERACIJA LIDERA NA PODRUČJU ODRŽIVOG RAZVOJA

04.04.2011

Pojmovnik

ODRŽIVI RAZVOJ

Održivi razvoj se temelji na promicanju zdravlja i dobrobiti okoliša, ekonomije i ljudi. Predstavlja način života i rada kojim se ne ugrožava planeta ili društvo, trenutno ni u budućnosti.

Ekozeleni resursi

Međunarodni institut za održivi razvoj (IISD) je kanadski istraživački institut javnog zakonodavstva s dugom tradicijom naprednih istraživanja održivog razvitka.

Business_people_in_front_of_a_b_blue_map

Kako se nova generacija lidera na području održivog razvoja pojavljuje, ključno je da se njihovo znanje i strast učinkovito usmjere u rješavanje kriznih problema: smanjenje emisije CO2, pronalazak mehanizama za osiguranje pouzdanih i održivih izvora hrane i vode, planove za zaštitu i povećanje bioraznolikosti, sprječavanje zagađenja i sanaciju štetnih utjecaja, te korištenje snage tržišta za održivi razvoj.

Dagmar Timmer, Carolee Buckler i Heather Creech s Međunarodnog instituta za održivi razvoj (IISD), kanadskog instituta javnog zakonodavstva, su izdali zanimljivi rad nazvan Podupiranje iduće generacije održivog vodstva. Rad je predstavio rezultate IISD-ovog istraživanja iz 2008. godine provedenog kroz program treninga članova od 20 do 35 godina starosti unutar Međunarodnog saveza za očuvanje prirode (IUCN). Istraživanje je poslužilo kao temeljni dokument za radionicu pod istim nazivom na IUCN-ovom kongresu 2008. godine, usmjerenu na istraživanje mogućnosti formiranja budućih programa treninga putem revizije postojećih, isticanja ključnih problema i određivanja mogućih sljedećih koraka.

Rad u prilogu, 50 strana, autorsko vlasništvo IISD-a.